Ski verhuur Ski-rental

Skiverhuur in Europa voor kortingsprijzen - Boek uw ski's online !

Algemene Voorwaarden van Verhuur via Internet

Inleiding

De Compagnie Internationale des Loueurs de Ski, hierna CILS genoemd, verzorgen via internet het verhuur van skiuitrustingen, af te halen in winkels die aangesloten zijn bij Skiset.

De « Compagnie Internationale des Loueurs de Ski (CILS) » is een naamloze vennootschap met een vermogen van 100.000 Zwitserse Francs woonachtig :

Avenue des Baumettes 3
1020, Renens - Zwitserland
Telefoon: 00 41 21 6355443
E-Mail: cils,ski-rental,co.uk
Federaal nummer: CH -550-1045051-8


Het boeken van de huur van een skiuitrusting via onze Internet site verondersteld het accepteren van onderstaande algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen worden onderworpen aan veranderingen. De voorwaarden van toepassing zijn deze die van kracht zijn op de datum van de afsluiting van de boeking.

Algemene Voorwaarden van Verhuur

Artikel 1: Boeking van de huur van de uitrusting

1 - 1: Uitrusting bedoeld voor verhuur

De huurprijs wordt bepaald door de categorie van het door de klant gehuurde materiaal en de gekozen huurperiode, in overeenstemming met onze verhuurtarieven vermeld bij stap 2 van de rubriek "Reservering" op onze website. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen aan geldende percentages op het ogenblik van de boeking.

Deze prijs is lager dan de openbare tarieven die uithangen in de winkels (met uitsluiting van de dossierkosten en exclusief de optie voor de waarborgen tegen breuk en diefstal).

De prijzen opgegeven in andere munten dan Euro of Zwitserse Frank zijn louter indicatief.

1-2: Huurkosten

De huurkosten zijn bepaald per soort uitrusting gereserveerd door de klant en per gekozen huurperiode, overeenkomstig met de huurprijzen die verschijnen bij etappe 2 van de rubriek « boeking » van onze site.Onze prijzen zijn inclusief de btw van kracht op het moment van uw boeking.

Deze prijs is lager dan de publieksprijzen aangegeven in de winkels aangesloten bij Skiset (buiten dossierkosten).Skiset (exclusief dossierkosten en diefstal- en breukverzekering).

De prijzen opgegeven in andere munten dan Euro of Zwitserse Frank zijn louter indicatief.

Nadere uitleg over de aanbieding 7e dag gratis

Het aanbod geldt voor elk verblijf van 6 dagen of meer en geeft recht op een dag gratis materiaalhuur, op verzoek, in de winkel.
Bij het ophalen van het materiaal moet u verzoeken om de 7e dag gratis. Elk verzoek later dan de afhaling leidt tot nietigheid van de aanbieding.
De aanbieding is van toepassing op hetzelfde materiaal als dat werd gehuurd op www.skiset.com en werd genoteerd op betaalbewijs.
In geval van het afsluiten van een garantie voor breuk/diefstal bij de reservering van het materiaal op www.skiset.com, geldt deze garantie ook voor de 7e dag gratis.

1-3: Betaalwijze

Klanten die uitrusting huren bij CILS dienen CILS via creditcard te betalen.

CILS heeft een verdrag afgesloten met de Banque Cantonale Vaudoise B.C.V. en Télékurs met betrekking tot de electronische handel, verdrag genoemd « Saferpay ».

Dit verdrag heeft als doel te voorzien in alle functies noodzakelijk voor het beheer van een betalings-service en voor beveiligd aankopen doen op Internet.

Saferpay beheerst de beveiliging van de uitwisselingen en zorgt voor de bescherming en het beheer van geheimhoudingen (ontcijferings-sleutels).

Klanten kunnen de huur van de uitrusting onmiddellijk online betalen met een creditcard (Visa, Eurocard of Mastercard). In dat geval dienen ze de 16 cijfers, de vervaldatum en de driecijferige veiligheidscode van hun creditcard in te voeren.

Uitsluitend door de GIE Cartes Bancaires erkende internationale kaarten worden geaccepteerd.

De financiële kosten (bankkosten in verband met wisselkoersen, bankcommissies voor betalingen uitgevoerd buiten het uitgiftegebied van de kaart, andere bankcommissies ...) die eventueel worden aangerekend voor betalingen met creditcard blijven ten laste van de klant. Dit kan gaan om kosten aangerekend door de bankinstelling van de klant voor het gebruik van de creditcard.

Het akkoord van het centrale netwerk van creditcards maakt de door de klant ingevoerde bestelling via de website rechtsgeldig. In geval van weigering van de betaling door het centrale netwerk van creditcards, behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren.

Bij de betalingstransactie wordt de klant automatisch verbonden met de server van het centrum van betalingsverwerking. De door codering beveiligde bankgegevens worden niet door de systemen van CILS gevoerd en dus ook niet door deze laatste opgeslagen.

1-4: Opmaak van het huurcontract

De boeking wordt besloten en treedt pas in werking op het moment van incasso van het volledige huurbedrag door CILS volgens het bovengezegde, en nadat de klant een electronische boekingsbevestiging heeft ontvangen waarin een tegoedbon is inbegrepen die moet worden uitgeprint en door de klant aan de gekozen bij Skiset aangesloten winkel gegeven moet worden.

Artikel 2: Uitgave en teruggave van het huurmaterieel - Duur van de verhuur

De huur begint vanaf de inbezitname van de uitrusting door de klant in de Skiset-winkel en duurt tot en met de dag van teruggave overeenkomstig met de duur aangegeven op de tegoedbon, uitgeprint door de klant en afgegeven in de gekozen Skiset-winkel.

De uitrusting kan de dag vòòr de eerste huurdag worden afgehaald vanaf 17.00 uur en worden teruggegeven op de laatste huurdag of de volgende dag vòòr 10 uur s morgens.

Voor elke teruggave van materieel na 10 uur op de dag na de teruggavedag voorzien op de tegoedbon zal de betrokken Skiset-winkel een huurdag voor de in de winkel aangegeven prijzen in rekening brengen.

De klant is geheel verantwoordelijk voor de ski-uitrusting vanaf het ogenblik dat hij deze in bezit neemt. Hij zorgt voor zijn behoud en behandelt hem onder alle omstandigheden met de grootste zorg. De inbezitname van het gehuurde materieel is voor rekening van de persoon die de boeking heeft gemaakt.

In geval van vertraging in het afhalen van de gehuurde uitrusting is de klant verplicht de betrokken Skiset-winkel zo spoedig mogelijk te waarschuwen. Wij verzoeken de betrokken winkel het gehuurde materieel gedurende 24 uur voor de klant te bewaren. Eenmaal deze termijn verstreken wordt het materieel weer voor verhuur aangeboden zonder dat er een vergoeding aan de klant verschuldigd is.

De gehuurde uitrusting moet absoluut worden teruggegeven in de Skiset-winkel waar hij is afgehaald.

Voor het tekortkomen in de teruggave van de gehuurde uitrusting, ongeacht de reden, zal de betrokken winkel, naast de huurkosten, de totale nieuwwaarde van de uitrusting voor de publieksprijs aan de klant in rekening brengen.

Artikel 3: Gebruik van de gehuurde uitrusting

De gehuurde uitrusting is bestemd voor gebruik uitsluitend door de klant, zonder enige mogelijkheid tot onderhuur of (gratis) uitleen. De klant bepaalt zelf of hij in staat is de gehuurde uitrusting te gebruiken.

Hij verklaart bekwaam te zijn de gehuurde uitrusting te gebruiken en verplicht zich er voorzichtig mee om te gaan, zonder gevaar voor derden, overeenkomstig met de van kracht zijnde regelgeving.

Al het te huur aangeboden materieel wordt erkend in goede staat te zijn ingenomen en moet als zodanig worden teruggegeven. Het materieel, dat genummerd of gemerkt is, moet met dezelfde nummers en dezelfde merktekens worden ingeleverd. Elke beschadiging, ongeacht de reden, leidt tot directe betaling van vervangings- of reparatiekosten in de betrokken winkel, naast de huurkosten, en maximum voor het bedrag van de nieuwwaarde van het materieel.

Artikel 4: Beschikbaarheid van het te huur aangeboden materieel

CILS kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de ter bechikking stelling van de gehuurde uitrusting, vertragingen voor redenen buiten hun vermogen om, met name in geval van ongevallen, vertragingen in terugkeer van voorafgaande verhuur, wijzingen van de regelgeving, overmacht, stakingen, enz...

In zulke omstandigheden zullen CILS hun uiterste best doen een uitrusting van dezelfde of betere kwaliteit aan de klant beschikbaar te stellen, alnaar gelang de voorraad beschikbaar in de betrokken winkel.

Artikel 5: Verzekering « Schade en Diefstal van skimateriaal »

De klant heeft bij het reserveren de mogelijkheid om het gehuurde materiaal te verzekeren tegen schade (volledige of gedeeltelijke beschadiging van het skimateriaal) en diefstal (volledig of gedeeltelijk). De prijs van deze verzekering varieert in functie van de categorie van het door de klant gereserveerde materiaal en van de gekozen duur van de huurperiode. Zie de onderstaande tarieven:

Categorie van het gehuurde materiaal Prijs van de diefstal- en breukverzekering per dag
PRIVILEGE, ROOD 2.20 €
BLAUW, JUNIOR PRESTIGE 2 €
JUNIOR, KID 1 €
Schoenen / laarzen 1 €

Het vergeten, het verliezen of het ruilen van skimateriaal gedurende de volledige duur van de huurperiode vallen niet onder de verzekering.


Verplichtingen van de klant in geval van verlies of schade:

  • In geval van diefstal van het skimateriaal dient de klant het bewijs van de diefstalaangifte aan een bevoegde autoriteit (politie, gendarmerie) over te maken aan de winkel waar hij het materiaal huurde.
  • In geval van schade aan het skimateriaal moet de klant het beschadigde materiaal terugbrengen naar de winkel waar hij heeft gehuurd.

Artikel 6: Annulerings voorwaarden

De klant beschikt over een herroepingstermijn van precies zeven dagen vanaf de bevestiging van de boeking. Mocht deze termijn aflopen op een zaterdag, zondag of feestdag, dan zal hij worden verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Dit recht tot herroeping kan echter niet meer worden uitgeoefend als de verhuur, met goedkeuring van de klant, is begonnen voor het verloop van de termijn van zeven dagen.

6-1: Uitoefening van het recht op herroeping

In het geval van gebruik van het recht op herroeping binnen de termijn van zeven dagen worden de door de klant overgemaakte bedragen vergoed, na aftrek van 1 € / 1.4 CHF per persoon voor dossierkosten. De vergoeding zal ofwel per voor de transactie gebruikte creditcard betaald worden, ofwel door overschrijving op de PayPal of Adyen rekening wanneer de klant door middel van PayPal of Adyen betaalde.


6-2: Annulering vòòr het afhalen van de uitrusting en na de herroepingstermijn Tijdens de volgende huurperioden

Tijdens de schoolvakanties:


Van t/m
19-12-15 03-01-16
13-02-16 06-03-16
09-04-16 01-05-16

  • Voor elke annulering tot en met 5 dagen vòòr de huur worden de huurkosten en de garantie Scrap / Vol of het werd gekocht, na aftrek van 3% annuleringskosten, vergoed.
  • Voor elke annulering tussen 3 en 4 dagen vòòr de huur worden de huurkosten en de garantie Scrap / Vol of het werd gekocht, na aftrek van 50% annuleringskosten,vergoed.
  • Minder dan 3 dagen vòòr de huur is het niet meer mogelijk te annuleren en kan geen enkele vergoeding worden opgeëist.

Belangrijk: Voorbij de wachttijd, kunnen verzekeringsmaatschappijen Steun op het juiste spoor niet worden terugbetaald.


Buiten de schoolvakanties:

  • Voor elke annulering tot en met 3 dagen voor de huur worden de huurkosten en de garantie Scrap / Vol of het werd gekocht, na aftrek van 3% annuleringskosten,vergoed.
  • Voor elke annulering tot en met 2 dagen voor de huur worden de huurkosten en de garantie Scrap / Vol of het werd gekocht, na aftrek van 50% annuleringskosten, vergoed.
  • Minder dan 2 dagen voor de huur is het niet meer mogelijk te annuleren en kan geen enkele vergoeding worden opgeëist.

Belangrijk: Voorbij de wachttijd, kunnen verzekeringsmaatschappijen Steun op het juiste spoor niet worden terugbetaald.

6-3: Annulering na de inname van de uitrusting

In geval van onverwachte ziekte of ongeval tijdens de huurperiode blijven de huurcondities van toepassing. Enkel de uitrusting van de betrokken persoon kan worden vergoed. De vergoeding zal worden berekend naar gelang het aantal werkelijk verwezenlijkte huurdagen (op aantoon van medisch bewijs en bevestiging van inlevering van het materiaal in de winkel).

In dit geval zal de vergoeding (na aftrek van het bedrag van 1 € / 1.4 CHF per persoon dossierkosten) ofwel gedaan worden per voor de transactie gebruikte creditcard, ofwel door overschrijving op de PayPal of Adyen rekening wanneer de klant door middel van PayPal of Adyen betaalde. Iedere reeds begonnen huurdag zal niet worden vergoed.


6-4: Annulering vanwege weersomstandigheden

In het geval van gehele sluiting van het skidomein dat normaal gesproken toegankelijk is vanaf de plaats van de verhuur, en uitsluitend in dit geval, zullen de huurdagen worden vergoed op vertoon van een bewijs uitgegeven door de skiliften- maatschappij van het station.

In dit geval zal de vergoeding ofwel gedaan worden per voor de transactie gebruikte creditcard, ofwel door overschrijving op de PayPal of Adyen rekening wanneer de klant door middel van PayPal of Adyen betaalde.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

De klant wordt verzocht zich te beroepen op de rubriek "Wettelijke bepalingen persoonlijke gegevens" van deze site.

Artikel 8: Jurisdictie Toepasselijke wet

In geval van willekeurige tegenspraak met betrekking tot dit contract, en bij gebrek aan een vriendschappelijke oplossing, zal het geding worden beslist door de bevoegde rechtbank volgens de van toepassing zijnde procedure-regels.

Voor elke door CILS verwezenlijkte verhuur zal voor elk geding, ongeacht zijn natuur, de zwitserse wetgeving van toepassing zijn en zullen uitsluitend de rechtbanken bevoegd voor het skistation waar het materieel uitgegeven is bevoegd zijn.


Ski-rental
Algemene Voorwaarden - 2016 / 2017
Veilig betalen
Betalingsmethoden: payment